Radio operator VHF

RADIO OPERATOR VHF

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Pięć wykładów. 2 godzinnych
ZAKRES WIEDZY
1) SŁOWNICZEK SKRÓTÓW
2) PODSTAWOWE ZWROTY ANGIELSKIE
3) ORGANIZACJA RATOWNICTWA MORSKIEGOI W POLSCE
4) ROZLICZENIE ROZMÓW TELEFONICZNYCG
5) UREGLOWANIA PRAWNE
6) DEFINICJE CZESTOTLIWOŚCI
7) KATEGORIE RADIOSTACJI
8) ZASADY PROWADZENIA DATY CZASU I MIEJSCA
9) IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI
10) LITEROWANIE
11) GMDSS
12) NAWTEX
13) RADIOPŁAWA EPIRB
14) TRANSPORDER RADIOWY SARD

> KONTAKT Z NAMI <